Wentylacja domów i wentylatory

Wentylacja domów i wentylatoryMianem wentylacji określamy cyrkulację powietrza, czyli inaczej przemieszczanie się mas powietrza.

Mogą się one przemieszczać pomiędzy daną przestrzenią a środowiskiem zewnętrznym lub między dwiema przestrzeniami, na przykład pomieszczeniami. Do wentylacji służą profesjonalne urządzenia, zwane wentylatorami.

Wentylatory

Wyróżnia się wiele typów wentylatorów. Ze względu na konstrukcję, te urządzenia można podzielić na osiowe, promieniowe oraz mieszane.

Wentylatory osiowe

Wentylatory osiowe dzielą się dodatkowo na śmigłowe i przeciwbieżne. Wentylatory osiowe śmigłowe mogą osiągać różną wielkość śmigła w urządzeniu. Gdy jest ono niewielkie, takie wentylatory idealnie nadają się do użytku domowego czy biurowego, przynosząc przyjemny chłód, gdy na dworze jest wyjątkowo ciepło. Z kolei wentylatory o dużej wielkości śmigła znajdują zastosowanie w przemyśle. Wentylatory osiowe przeciwbieżne składają się z dwóch mniejszych wentylatorów osiowych, połączonych ze sobą. W tym układzie nie mamy do czynienia z zawirowaniami gazów, więc nie ma potrzeby montowania w takich wentylatorach kierownicy.

Wentylatory przeciwbieżne

Wentylatory przeciwbieżne spotykamy często w kopalniach, ale także w systemach wentylacyjnych na okrętach. Wentylatory promieniowe cechują się możliwością przetaczania większych mas powietrza przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego ciśnienia. Można je podzielić na wentylatory poprzeczne oraz bębnowe. Promieniowe wentylatory poprzeczne charakteryzują się dwukrotnym przepływem powietrza przez wirnik, przez co jest ono dwukrotnie przyspieszane. Osiąganie takiej prędkości powietrza i jednocześnie cicha praca urządzenia sprawia, że z powodzeniem można je stosować w urządzeniach klimatyzacyjnych.

Wentylatory promieniowe

Promieniowe wentylatory bębnowe osiągają wysoką wydajność pracy przy małych gabarytach. Takie urządzenia stosuje się między innymi w systemach grzewczych oraz chłodniczych. Wentylatory możemy podzielić również ze względu na ich zastosowanie, na wentylatory ogólne, specyficzne, morskie, przeciwwybuchowe, transportowe czy wentylatory kopalniane.